۱۳۸۷-۰۷-۰۵

مشارکت سیاسی زنان؛ موانع و امکانات

مشارکت سیاسی زنان؛ موانع و امکانات
مشارکت سیاسی زنان؛ موانع و امکانات
(مهرانگیر کار، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1379)

مهرانگیز کار، حقوق دان و وکیل دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی زنان در ایران، در سال 1323 در شهر اهواز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در همان شهر ادامه داد و سپس برای تحصیلات عالی عازم طهران شد. در دانشگاه طهران، به تحصیل حقوق، پرداخت و در رشته حقوق و علوم سیاسی لیسانس گرفت و به عنوان کارشناس حقوقی در وزارت کار و امور اجتماعی مشغول به خدمت شد.

فعالیت های مطبوعاتی خود را نیز از همان زمان آغاز نمود و مقالات متعددی از او در نشریّات آن دوران منتشر شده است. پس از انقلاب اسلامی، به شغل وکالت پرداخت و البته سرانجام مجبور به ترک ایران گشت.

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مهرانگیز کار بر روی مسائل زنان متمرکز است. نخستین کتاب او در سال 1370 با عنوان " فرشتۀ عدالت و پاره های دوزخ" به وسیله انتشارات روشنگران منتشر شد. در سال 1371 اثر مشترک او و شهلا لاهیجی، با نام " شناخت هویت زن ایرانی" به چاپ رسید. کتاب " بچه های اعتیاد" اثر تحقیقی دیگری از اوست که همزمان با " اجلاس سران برای کودکان" در سازمان ملل متحد، منتشر شد که به یکی از موضوع های کنفرانس یعنی تاثیر اعتیاد والدین بر کودکان پرداخته است.

در سال 1373 " زنان در بازار کار" و در سال 1376 " حقوق سیاسی زنان در ایران" به قلم او انتشار یافت. در سال 1378 کتاب مهم دیگری از او با عنوان " رفع تبعیض جنسیّتی از زنان" به وسیله انتشارات پروین منتشر شد و در همین سال " ساختار حقوقی نظام خانواده" را به رشته تحریر در آورد که انتشارات روشنگران و مطالعات زنان اقدام به چاپ آن کرده است.

" پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران"، " مشارکت سیاسی زنان، موانع و امکانات"، " نخل های سوخته"، کارنامه فعالیت های فرهنگی- حقوقی خانم کار در سال 1379 است.

کتاب مشارکت سیاسی زنان از بهترین کتبی است که در زمینه موضع اجتماعی و سیاسی زنان در ایران در طی قرن گذشته از نظرگاه حقوقی نوشته شده است. کتاب در 173 صفحه و شامل هفت فصل است:

1. مروری بر پیشینه حقوق سیاسی زنان ( از انقلاب مشروطیت تا عصر پهلوی)
2. حقوق سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی
3. حقوق سیاسی زنان در حوزه های زمامداری به روایت قانون اساسی شامل حوزه های مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی،، شوراهای اسلامی راهبر و شورای رهبری، ریاست جمهوری، وزارت، ارتش و سپاه، ریاست قوۀ قضائیه، ریاست دیوان عالی کشور، قضاوت، ریاست سازمان صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام که نتیجه گیری آن چنین است:

" به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل حقوق سیاسی کمتر مانع قانونی برای زنان مشاهده می شود... اما چون در ادارۀ امور، نظارت فقهی آن دسته از فقها که مقتضیات اجتماعی را نادیده می گیرند، غالب بوده است لذا در عرصۀ عمل هیچ عنایتی به امکانات و فرصت های قانونی که در این فصل (حقوق سیاسی) وجود دارد نمی شود و در نتیجه تمام مشاغل و پُست های کلیدی و حسّاس، منحصراً در اختیار مردان است."

فصل های چهارم، پنجم و ششم در مورد زنان و مشارکت آنان در امور اجرائی در زمامداری عملی در عرصه آزمون و خطا است و بالاخره فصل هفتم : راهکار یابی برای تحقق مشارکت سیاسی زنان.

جدولی که در پایان کتاب از رئیس دفتر مشارکت امور زنان در دستگاه ریاست جمهوری گرفته شده وضع زنان شاغل در پست های مدیریتی و سرپرستی دستگاه های دولتی را برای سال 1378 به وضوح نشان می دهد.

عنوان پست: درصد مشارکت
معاون دستگاه 4/1
مدیر کل و عناوین مشابه 4/1
مدیر و عناوین مشابه 1/4
معاون مدیر کل و عناوین مشابه 2/3
معاون مدیر و عناوین مشابه 8/3
رئیس گروه یا اداره و عناوین مشابه 2/6
معاون گروه یا اداره و عناوین مشابه 8/6
جمع 2/5

(نتایج طرح جمع آوری آمار کارکنان دولت، سازمان امور اداری و استخدامی، دفتر آمار و فن آوری اطلاعات، نشریه ش 307، بهمن 1378)

می توانید برای آشنایی بیشتر با فعالیت ها و آثار خانم مهر انگیز کار، به وب سایت رسمی ایشان، مراجعه نمائید:

مأخذ:
نشریه پیام بهائی،چاپ فرانسه، ش 265، ص 33-34

هیچ نظری موجود نیست: